SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO


Sähköinen taloushallinto tuo joustoa ja reaaliaikaisuutta kaiken kokoisille yrityksille. Pääset käsiksi yrityksesi laskuihin ja raportteihin mistä ja milloin vain olitpa sitten töissä, työmatkalla tai lomalla. Sinetti Yrityspalvelut Oy:n kirjanpitäjät auttavat sinua määrittelemään yrityksellesi sopivan sähköisyyden asteen ja sopimaan työnjaosta tilitoimiston kanssa.

Sähköinen taloushallinto Visma Fivaldilla

Siirtyminen perinteisestä paperikirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon edellyttää sähköisen taloushallinto-ohjelmiston käyttöönottoa.

Visma Fivaldi mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja siten yrityksen talouden seuranta on huomattavasti helpompaa. Sähköisen myyntilaskujen hallinan avulla laskujen laatiminen on helppoa missä ja milloin tahansa, kunhan vain internetyhteys on käytössä. Lisäksi myyntisaatavien seuranta nopeutuu ja kaikki laaditut laskut siirtyvät suoraan kirjanpitoon. Vastaavaa hyötyä saadaan myös ottamalla käyttöön sähköinen ostolaskujen hallinta, jolloin laskut vastaanotetaan pääosin verkkolaskuina. Laskut voidaan kierrättää hyväksyttävänä ostolaskujärjestelmässä tai maksaa suoraan Fivaldin pankkiyhteydellä. Näin saapuneet laskut näkyvät reaaliaikaisesti järjestelmässä ja asiakasyrityksen on helpompi ennakoida ja seurata tulevia maksuja.


Yhteiskäyttöinen taloushallinnon järjestelmä helpottaa merkittävästi yhteistyötä tilitoimiston kanssa, kun kaikki taloushallinnon asiat käsitellään samassa järjestelmässä ja työnjaosta voidaan sopia. Oikein käytettynä sähköinen taloushallinto vähentää tilitoimiston ja asiakkaan tekemää päällekkäistä työtä.  Yritys voi esimerkiksi itse laatia myyntilaskut sekä tarkistaa ja maksaa saapuneet ostolaskut. Tilitoimisto vastaa automaattikirjaussääntöjen asettamisesta, kirjausten tarkistamisesta ja kirjanpidon tilien täsmäyttämisestä. Tilitoimiston vastuulla on myös oma-aloitteisia veroja koskevan veroilmoituksen lähettäminen Verohallinnolle kuukausittain. 


Sähköiset raportit ovat nähtävissä järjestelmässä suoraan ja mahdollistavat porautumisen yksittäiselle tositteelle asti. Kirjanpidon selailu, graafiset raportit ja ajankohtainen näkyvyys myynti- ja ostoreskontraan mahdollistaa yrityksen paremman johtamisen ja talouden suunnittelun.

Pyydä tarjousta